Líbí se Ti naše citáty? Pak nás prosím podpoř a umísti na svůj web či blog odkaz. Věříme, že tyto citáty udělají radost i Tvým známým a kamarádům. Děkujeme!

Citáty o komunikaci

Jiří Pohořalý:  Ostatním radit je vždy jednodušší, ale až se do té samé situace dostaneme my, potřebujeme vždy pravé přátele...

Jakub Bedrich Kuba:  Již se známe na tolik, že se nemusíme stydět před sebou chvíli mlčet.

John King:  Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou.

Tom Landry:  Dobrý kouč připomíná lidem, kdo jsou, i ve chvílích, kdy na to oni sami zapomenou.

Dr. Moog:  A management buzzwords is like a movie star with whom we fall in love.

Reinhard K. Sprenger:  Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.

Norbert Wiener:  Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď?

Reinhard K. Sprenger:  Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění.

Neznámý autor:  Porozumění je nepravděpodobné.

Reinhard K. Sprenger:  Nedíváme se očima, ale mozkem. Neposloucháme ušima, ale pamětí.

Ernest Hemingway:  Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet.

T.A.Harris:  Pouze jazyk umožňuje myšlení a pouze prostřednictvím myšlení je možná lidskost.

Voltaire:  Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli pojmy.

Paul Tillich:  Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat.

Dorothy Nevill:  The real art of conversation is not only to say the right thing at the right time, but also to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment.

Diane Sawyer:  To nejdůležitější co jsem se v životě naučila je to, že dávat pozor nic nenahradí.

H.S. Dumpty:  Má slova znamenají to co chci, aby znamenala.

J.D. Loori:  Někdy stačí zašeptat, jindy je nejlepší křičet.

A.M. Lindbergh:  Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná.

P.F. Drucker:  To nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno.

Lao Tse:  Ti, co ví nemluví. Ti, co mluví, nevědí.

W.B Yeats:  Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí.

John Powell:  Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zárověň ohleduplný.

Lao Tse:  Those who know, do not speak, those who speak, do not know.

William Butler Yeats:  Think like a wise man but communicate in the language of the people.

Tom Lehrer:  I wish people who have trouble communicating would just shut up.

G.B. Shaw:  I believe in the discipline of silence, and could talk for hours about it.

R. Montgomery:  Opravdu posloucháte, nebo jen čekáte na svou příležitost promluvit?

Neznámý autor:  Řeč těla mluví mnohem více než slova.

Neznámý autor:  Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení.

Neznámý autor:  Get in touch with the way the other person feels. Feelings are 55% body language, 38% tone and 7% words.

A.M. Lindbergh:  Good communication is as stimulating as black cofee and just as hard to sleep after.

Ralph Waldo Emerson:  Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš.

William King:  Drbna je ta, kdo s Vámi mluví o jiných lidech. Nudný je ten, kdo Vám vypráví o sobě. Mistr konverzace je ten, kdo s Vámi mluví o Vás.

Jack Trout:  Nedůvěřujte těm, kterým nerozumíte.

Michael LeBoeuf:  Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou se můžete naučit.

Harry S. Truman:  If you can not convince them, confuse them.

Dale Carnegie:  Právo mluvit si musíte zasloužit!

Peter F. Drucker:  The most important thing in communication is to hear what is not being said.

Neznámý autor:  Že si nerozumíme je normální. Že si porozumíme, je zázrak.

Larry King:  Nikdy jsem se nenaučil jedinou věc při mluvení. Poslouchejte!

Frank Lebowitz:  Opak mluvení není naslouchání. Opak mluvení je čekání na to, až se dostanu ke slovu.

Carl Rogers:  Empatické naslouchání znamená dočasně žít životem druhého.

Ralph Wlado Emerson:  Když oči říkají něco jiného než jazyk, zkušený člověk se spoléhá především na jazyk očí.

John C. Maxwell:  Vyhněte se slovům vždycky a nikdy. Většinou nejsou na místě a nutí lidi, aby se začali bránit.